Úvod  >>  Dokumenty

Dokumenty

Všeobecné zmluvné podmienky:

• Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (leasingu) hnuteľných vecí a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (leasingu) nehnuteľností a zabezpečovacích zmlúv 
• Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (operatívneho leasingu) hnuteľných vecí a zabezpečovacích zmlúv

Všeobecné úverové podmienky:

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o bezúčelovom úvere a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o bezúčelovom úvere/tranže a zabezpečovacích zmlúv
• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - krátkodobý úver a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - náhradné diely a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - zápočet a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - všeobecná platba dodávateľovi a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - všeobecná platba dodávateľovi/tranže a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - všeobecná platba dlžníkovi a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - všeobecná platba dlžníkovi/tranže a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - PPA a zabezpečovacích zmlúv

• Všeobecné úverové podmienky Zmluvy o úvere - PPA/tranže a zabezpečovacích zmlúv

 

Spracovanie osobných údajov:

• Podmienky spracúvania osobných údajov

• Zoznam príjemcov osobných údajov 

 

 

 

 

 

 

 

<< späť