Úvod  >>  Prevod zmluvy na nového nájomcu

Prevod zmluvy na nového nájomcu

 
  • vyplniť žiadosť o prevod zmluvy na nového nájomcu/dlžníka, priložiť aktuálne ekonomické výsledky a doklady nového nájomcu/dlžníka (výpis z OR / živnostenský list / osvedčenie o evidencii SHR, osvedčenie DIČ, výpis z b.ú.)
  • žiadosť spolu s prílohami zaslať na pobočku, kde bola leasingová / úverová zmluva uzatváraná alebo na centrálu spoločnosti
  • prevod je možný až po schválení zo strany veriteľa (proces schválenia) zo strany veriteľa
  • podpísanie príslušných dokumentov
  • prevod bude realizovaný až po doplatení všetkých záväzkov pôvodného nájomcu/dlžníka voči veriteľovi k dátumu prevodu zmluvy
  • úkon môže byť spoplatnený v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok
<< späť