Úvod  >>  Zmena splátkového kalendára

Zmena splátkového kalendára

 
  • vyplniť žiadosť o zmenu splátkového kalendára a priložiť aktuálne ekonomické výsledky
  • žiadosť spolu s prílohou zaslať na pobočku, kde bola leasingová / úverová zmluva uzatváraná alebo na centrálu spoločnosti
  • po doručení podkladov Vám vyhotovíme návrh nového splátkového kalendára
  • zmena je možná až po schválení zo strany veriteľa (proces schválenia) zo strany veriteľa
  • podpísanie príslušných dokumentov
  • zmena bude realizovaná až po doplatení všetkých záväzkov voči veriteľovi k dátumu zmeny splátkového kalendára
  • úkon môže byť spoplatnený v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok
<< späť