O spoločnosti

Identifikačné údaje

Obchodný názov: S Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:Tomášikova 17, 821 02  Bratislava
IČO:35 812 419
DIČ:2020283518
IČ DPH:SK2020283518
  
Zapísaná:v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 24134/B

Profil S Slovensko, spol. s r.o. 

 

S Slovensko, spol. s r.o. je leasingová spoločnosť  špecializovaná na financovanie agrosektora. Na slovenskom trhu spoločnosť S Slovensko, spol. s r.o. pôsobí od roku 2001 a je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky. Stopercentným vlastníkom spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o. je silná rakúska banka ERSTE Group Bank AG.

Spoločnosť S Slovensko, spol. s r.o. na Slovensku pôvodne začínala ako dcéra menšej rakúskej banky Weinviertler Sparkasse so sídlom v oblasti Weinviertler. V tejto oblasti Rakúska priemyselná výroba značne absentovala, čo umožnilo intenzívny rozvoj poľnohospodárstva, ktoré sa stalo dominantným ekonomickým sektorom regiónu. V týchto podmienkach sa materskej banke podarilo vybudovať bohaté skúsenosti s financovaním poľnohospodárskeho sektoru a získané know-how využila pri rozširovaní svojich finančných aktivít v Českej republike a neskôr na Slovensku. 

Spoločnosť S Slovensko, spol. s r.o. svoje služby ponúka prostredníctvom pobočiek v Bratislave, Piešťanoch, Banskej Bystrici a v Košiciach. V ponuke je široká paleta služieb financovania poľnohospodárskej techniky a ostatných aktív úzko spojených s poľnohospodárskou prvovýrobou.  

Formy financovania:

  • finančný leasing
  • operatívny leasing
  • obchodný úver
  • financovanie zásob

Napriek svojej úzkej špecializácii na sektor poľnohospodárstva bol podľa rebríčka Asociácie leasingových spoločností za rok 2012 S Slovensko, spol. s r.o. podľa celkového objemu nového financovania 9. najväčšou leasingovou spoločnosťou na Slovensku s celkovým objemom financovania vo výške 63,5 mil. EUR bez DPH. Vo financovaní strojov a zariadení sme obsadili 3. priečku, s objemom financovania vo výške 54,2 mil. EUR bez DPH.

Prečo využiť služby S Slovensko, spol. s r.o.?

  • znalosť problematiky (už od 2001 líder vo financovaní) agrosektora
  • individuálne posúdenie podmienok pri schvaľovaní financovania
  • financovanie predmetov poľnohospodárskej techniky spolufinancovaných prostredníctvom fondov z EÚ
  • zohľadnenie individuálnych požiadaviek našich klientov pôsobiacich v agrosektore počas celej doby financovania
  • stabilita spoločnosti a silné zázemie

<< späť