Úvod  >>  Časté otázky

Časté otázky

Tu nájdete prehľad najčastejšie kladených otázok a odpovede na ne

Poskytnutie financovania
Aké doklady potrebujem?

Ak ste FO podnikateľ alebo Právnická osoba, kliknite tu

Ak ste FO nepodnikateľ, kliknite tu

Zmeny v zmluvách
Ako postupovať, ak chcem predčasne splatiť zmluvu?

Zmluvu ukončíme na základe vyplnenej žiadosti o predčasné ukončenie, ktorú je potrebné zaslať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na adresu centrály spoločnosti. 

e-mail: zzvolenska@sslovensko.sk

Čo robiť, ak chcem upraviť splátkový kalendár?

Informácie, ako postupovať, nájdete tu

Ako prevediem zmluvu na nového klienta?

Postup pri prevode zmluvy na nového klienta, nájdete tu

Úhrady splátok
Ako a kde môžem uhradiť splátku?

Uhradiť splátku je možné na ktorýkoľvek z našich účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 0176261087/0900

Tatra banka, a.s., č. účtu: 2627043572/1100

Uvádzajte prosím správny variabilný symbol = číslo leasingovej / úverovej zmluvy.

Čo robiť, keď mám problém so splácaním?

V prípade problémov s úhradami splátok a iných poplatkov, je dôležité kontaktovať pracovníka oddelenia správy, ktorý Vám poskytne informácie ohľadom riešenia Vášho problému.

Tel. kontakt:

02/48 26 94 65; 02/48 26 94 68

<< späť