Služby

Financovanie poľnohospodárskej techniky a aktív úzko spojených s poľnohospodárskou prvovýrobou

Finančný leasing Finančný leasing

Financovanie formou finančného leasingu, za ktorý pokladáme prenájom majetku na obdobie trvania leasingovej zmluvy, spravidla s možnosťou prevedenia financovaného predmetu do vlastníctva nájomcu po ukončení doby trvania leasingovej zmluvy, poskytuje klientovi aj financujúcej strane viacero výhod, pre ktoré je finančný leasing dlhodobo...
Viac

Operatívny leasing Operatívny leasing

Operatívny leasing je forma krátkodobého až strednodobého prenájmu majetku na vopred dohodnuté obdobie, pri ktorom sa po skončení doby nájmu nepredpokladá prechod vlastníctva predmetu na nájomcu. S Slovensko, spol. s r.o. poskytuje operatívny leasing bez technickej starostlivosti o financovaný predmet,...
Viac

Obchodný úver Obchodný úver

V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné alebo praktické financovať poľnohospodárov formou finančného leasingu alebo operatívneho leasingu S Slovensko, spol. s r.o. pristupuje k financovaniu prostredníctvom obchodného úveru.  Výhody úveru od S Slovensko Leasing:financované predmety sa stávajú majetkom...
Viac

Financovanie zásob Financovanie zásob

Financovanie zásob je forma krátkodobého financovania pracovného kapitálu, ktorú S Slovensko, spol. s r.o. poskytuje dodávateľom financovanej poľnohospodárskej techniky. V princípe ide o financovanie zásob poľnohospodárskych strojov, technológii a ďalších predmetov, ktoré S Slovensko, spol. s r.o. financuje aj koncovým...
Viac

Poistenie Poistenie

V spolupráci s poisťovňami Generali Poisťovňa, a.s. a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a maklérskou spoločnosťou S SERVIS, s.r.o. ponúka S Slovensko, spol. s r.o. zvýhodnené poistné podmienky na poľhohospodárske stroje, technológie a ostatné financované aktíva. O podmienkach poistenia vás bude...
Viac
<< späť