Finančný leasing
Úvod  >>   Služby  >>  Finančný leasing

Finančný leasing

Financovanie formou finančného leasingu, za ktorý pokladáme prenájom majetku na obdobie trvania leasingovej zmluvy, spravidla s možnosťou prevedenia financovaného predmetu do vlastníctva nájomcu po ukončení doby trvania leasingovej zmluvy, poskytuje klientovi aj financujúcej strane viacero výhod, pre ktoré je finančný leasing dlhodobo najpoužívanejšou formou financovania poľnohospodárskej techniky. 


Výhody finančného leasingu:

  • podľa súčasnej daňovej legislatívy rýchlejšie premieta obstarávaciu cenu do nákladov klienta -poľnohospodárskej firmy
  • financovanie pokrýva veľkú časť obstarávacej ceny a tým nájomcom šetrí vlastné zdroje financovania
  • financovaný predmet už v priebehu splácania zarába na pokrytie svojej obstarávacej ceny a nákladov na financovanie
  • zjednodušuje a sprehľadňuje plánovanie nákladov na výrobu
  • vďaka vyššej úrovni ochrany veriteľa je vybavenie leasingu z hľadiska času a požadovaných podkladov a zabezpečenia oveľa jednoduchšie ako bankové financovanie
  • S Slovensko, spol. s r.o. pri leasingových kontraktoch na poľnohospodársku techniku poskytuje možnosť nepravidelného splácania, ktoré zohľadňuje sezónny charakter poľnohospodárskeho odvetvia.

Financované predmety:

  • poľnohospodárske, stavebné a manipulačné stroje
  • poľnohospodárska technika a iné aktíva súvisiace s poľnohospodárskou prvovýrobou
<< späť