Obchodný úver
Úvod  >>   Služby  >>  Obchodný úver

Obchodný úver

V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné alebo praktické financovať poľnohospodárov formou finančného leasingu alebo operatívneho leasingu S Slovensko, spol. s r.o. pristupuje k financovaniu prostredníctvom obchodného úveru.

 

Výhody úveru od S Slovensko Leasing:

  • financované predmety sa stávajú majetkom klienta už v čase poskytnutia úveru
  • možnosť nerovnomerných a mimoriadnych splátok zohľadňujúcich sezónnosť poľnohospodárskeho sektora a harmonogramu vyplácania priamych platieb a projektových dotácii
  • predmet financovania slúži ako zábezpeka úveru
  • možnosť financovania predmetov, na ktoré je poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ
<< späť