Operatívny leasing
Úvod  >>   Služby  >>  Operatívny leasing

Operatívny leasing

Operatívny leasing je forma krátkodobého až strednodobého prenájmu majetku na vopred dohodnuté obdobie, pri ktorom sa po skončení doby nájmu nepredpokladá prechod vlastníctva predmetu na nájomcu. S Slovensko, spol. s r.o. poskytuje operatívny leasing bez technickej starostlivosti o financovaný predmet, takže podmienky servisu a ďalšej starostlivosti si nájomca dohodne individuálne s dodávateľom predmetu alebo s treťou stranou poskytujúcou takýto typ služieb.

 

Výhody operatívneho leasingu:

  • ak sa tak dohodne, za obdobie operatívneho leasingu klient nemusí dosplácať 100% hodnoty stroja
  • klient má pod kontrolou náklady na servis a ostatné služby počas zmluvného vzťahu
<< späť