Najčastejšie otázky v súvislosti s prechodom zmlúv k úverom a k finančnému lízingu z S Slovensko, s.r.o. do SLSP, a.s.: (viac)

Úvod

Vitajte!

S Slovensko je leasingová spoločnosť špecializujúca sa na financovanie agrosektora. Na slovenskom trhu S pôsobí od roku 2001 a je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky. Stopercentným vlastníkom spoločnosti S Slovensko je Slovenská sporiteľňa, najväčšia slovenská banka, ktorá v roku 2019 prevzala vlastníctvo od svojej materskej spoločnosti, silnej rakúskej banky ERSTE Group Bank AG.

Spoločnosť S Slovensko na Slovensku pôvodne začínala ako dcéra menšej rakúskej banky Weinviertler Sparkasse so sídlom v oblasti Weinviertler. V tejto oblasti Rakúska priemyselná výroba značne absentovala, čo umožnilo intenzívny rozvoj poľnohospodárstva, ktoré sa stalo dominantným ekonomickým sektorom regiónu. V týchto podmienkach sa materskej banke podarilo vybudovať bohaté skúsenosti s financovaním poľnohospodárskeho sektoru a získané know-how využila pri rozširovaní svojich finančných aktivít v Českej republike a neskôr na Slovensku. 

Rýchly kontakt

 

Amanda Kollárová

Tel.: 0904 702 218

kollarova.amanda@slsp.sk